Fikrî Mülkiyet Hukuku

Büromuzun Alman ve AB Patent Enstitüsü nezdinde marka, patent, tasarım ve işaret tescil başvuruları; fikri mülkiyet korumasına ve hukukuna dair danışmanlık; fikri mülkiyet haklarının yerel ve küresel çapta korunması ve tecavüzlerin engellenmesi için yerel ve uluslararası hizmetler ve bu hizmetlerin koordinasyonu; Madrid Konvansiyonu tahtında uluslararası tescil işlemleri ve bunların takibi; Yabancı ülkelerde tescil ve itiraz işlemlerinin yürütülmesi ve takibi; lisanslama ve lisans sözleşmelerinin tanziminde hizmet vermektedir.