Şirket Kurma ve Devralma

Almanya'da şirket kurulması, sürecin takibi, Türkiye'deki şirketinizi buraya taşıma, şirket devralma süreçlerinde danışmanlık vermekte, süreci uzman çözüm ortaklarımızla götürmekteyiz. 


Ayrıca Almanya'da yatırım ve teşvik olanakları sizin için araştırılmakta, özellikle gayrimenkul alım - satımlarında her zaman için en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktayız.

Almanya'da kurduğunuz şirket, bir Alman tüzel kişiliği olarak varolacak ve diğer Alman şirketlerinin hatta Avrupa Birliği içerisinde bulunan şirketlerin tüm haklarına sahip olacaktır. Bu sayede hızlı ve güvenli iş yapma fırsatına sahip olacaksınız.

Almanya’da limited şirketin asgari sermayesi 25.000 EUR olup bunun yarısının şirketin tescilinden  önce şirket adına açılan hesaba yatırılması gerekmektedir. Her ne kadar 25.000 EUR asgari sermaye olsa da, ilerde gerçekleşecek operasyonlarda (kredi alımı, büyük mağaza zincirlerine toptan satış bağlantıları kurulmasında) daha rahat hareket alanı bakımından şirketin sermayesinin mümkünse yüksek tutulması daha iyi olacaktır. Bu bakımdan şirkete ayni sermaye getirilmesi de düşünülebilir. Örneğin, TR’deki şirketin malvarlığına  değer biçilerek şirkete sermaye konulması düşünülebilir. Ancak bu hususun avantajları ve dezavantajlarının üzerinde çok iyi düşünülmesi gerekir, zira TR’deki malvarlığının buradaki kurulacak şirkete ayni semaye olarak konulması kuruluş aşamasındaki bürokratik işlemleri artıracaktır. 

Kurulacak şirkete bir şirket müdürü ya da tam yetkili birisinin atanması icap edecektir. Zira Alman makamları, özel ve tüzel kişilerle yazışma ve iletişimde devamlı Almanya’da olacak birisinin “tam yetkili kişi” olarak (kendisine belirli konularda yetki verilen vekil (Bevollmächtigte) ya da ticari temsilci (Prokurist) şeklinde) atanması, bu şirket üzerinden gerçekleştirilecek işlemler bakımından önem arz etmektedir.

Şirketin kuruluş masrafı yaklaşık (ortak sayısı, noterin vereceği hizmeti kapsamına bağlı olarak) 800-1500 EUR aralığında değişmektedir.  

 

Ticaret siciline kayıt masrafı 150 EUR (tek seferlik) 

 

Bunun yanında, şirketin ticaret odasına kaydı ve aidat ödemesi gerekmektedir. Aidat (örneğin Münih ticaret odası için yıllık aidat 175 EUR’dur Bunun yanında şirketler yıllık kazançlarının yüzde 0,129 oranında ek ilave bir ücret daha öderler.  

 

Vergi danışmanlığı  - Muhasebe (Steuerberater):  Muhasebe için aylık yeni kurulmuş bir şirket bakımından aylık ortalama 80-150 arasında bir ücret ödeneceği nazara alınmalıdır. Muhasebeciye ödenecek ücret verdiği hizmete göre değişiklik gösterecektir. Örneğin yıl sonu vergi beyannamesi için ek ücret ödenmektedir. Bunun için aşağıdaki adrese göz atılabilir. 

Hukuk danışmanlığı: Almanya’da yapılacak sözleşmelerle (kira, iş sözleşmesi, satım, hizmet alımı vb) faaliyetlerde hukuk danışmanlık hizmeti alınması kesinlikle önerilir. Zira yapılacak sözleşmelerin niteliği, faaliyetler esnasındaki reklamlar, haksız rekabet, fikri mülkiyet hukuku alanlarında yapılacak en ufak bir hata çok büyük maddi kayıplara sebep olabilmekte, hatta şirketin iflasına neden olabilmektedir. Hukuk danışmanlığı hizmetinin maliyeti işin kapsamına göre (iş başına ücret, götürü ücret vb) ayrıca belirlenmesi isabetli olur, bu konuda sonuç kısmında ayrıntılı açıklama yapılmıştır. 

  

Mali sorumluluk ve kaza sigortaları: Büro ve depolardaki üçüncü kişilerde ya da çalışanlarda oluşabilecek zararlarda yahut açılacak davalarda tazminat ödenmesi şirketi büyük maddi zararlarla karşı karşıya bırakabilir. Bu ve benzeri rizikolara karşı - Almanya’da çoğu işletmenin yaptığı gibi – bir sorumluluk sigortası (Haftungsversicherungen für Unternehmen) yaptırılması bazen zorunluluk bazen de tavsiye edilir.

Şirket Devralmalar

Şirket veya işletme devralma, genellikle şirketin paylarının devralınması, yani pay alım sözleşmeleri marifetiyle gerçekleşmektedir. Bu meyanda  pay/hisse alımına ilişkin sözleşmelerin (share purchase agreement- SPA, pay alım sözleşmeleri, birleşme ve devralma) sözleşmelerinin hazırlanmasında size yardımcı oluyor, bütün bir süreci birlikte götürmek üzere yol haritası çıkarıyoruz.