https://pixabay.com/de/photos/kalligraphie-stift-signatur-2561217/

Çalışma Alanları

Şirket kurma, devralma ve birleşmeler

Almanya’da, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler her tür sermaye şirketi kurabilir. Almanya’da şirket kurmak, Türkiye’deki şirketinizin bir şubesini açmak ve faaliyetinizi Avrupa’ya yaymak, şirketiniz için Almanya'nın sağladığı teşvik imkanları konusunda bilgilenmek mi istiyorsunuz? Ya da Almanya'da bir şirket veya işletme mi devralmak istiyorsunuz? 

Kuruluş/devralma öncesinde ve sonrasında ihtiyacınız olan planlama ve danışmanlık hizmetlerimiz ile her türlü hukuki ve vergisel konuda gereksinimleriniz  için uzman avukat kadromuz ve işbirliği içinde olduğumuz hukuk büroları ile size destek olmaya hazırız.

Şirket Devralma ve Birleşmeleri  (Mergers & Acquisitions)

Şirket veya işletme devralma, genellikle şirketin paylarının devralınması, yani pay alım sözleşmeleri marifetiyle gerçekleşmektedir. Bu meyanda  pay/hisse alımına ilişkin sözleşmelerin (share purchase agreement- SPA) hazırlanmasında size yardımcı oluyor, bütün bir süreci birlikte götürmek üzere yol haritası çıkarıyoruz.   


Distribütörlük ve Franchise

Almanya'ya bir ürün veya mal mı satmak istiyorsunuz? Bunu yerel distribütörler üzerinden yahut franchise sözleşmesi akdederek yapmak istiyorsanız, bu alanda size ya da firmanızı, sözleşmenin tanziminden, icrasına kadar her safhasında eşlik edebiliriz. 

Aynı şekilde, Almanya'dan Türkiye'ye mal ya da bir ürün satmak istediğinizde yerel hukuki şartları sizin için araştırıyor, sözleşmeyi oluşturuyor ve icrasına eşlik ediyoruz. Hizmetlerimiz


Oturum ve Çalışma İzni

Federal Almanya Cumhuriyeti yatırımcı, serbest meslek sahibi, sanatçı, bilim adamı veya nitelikli işgücü olarak Almanya'da kendi geçimini sağlarken ülke ekonomisine ve gelişimine katkısı olacağına inandığı kişilere Avrupa Birliği sınırları içinde geçerli çalışma, yaşama ve oturum izni vermektedir.

Almanya oturum izni alma işlemlerinde size en uygun seçeneği araştırıyoruz.  Doğru hazırlanmış bir iş planıyla alacağınız oturum izninden aile bireylerinizde birlikte Almanya’da ve AB sınırları içindeki ülkelerde yaşama imkanına sahip olabilirsiniz.


Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet alanında büromuz, fikri mülkiyet hukukunun marka, patent ve telif de dahil olmak üzere çeşitli alanlarında aktif olarak çalışmaktadır. 

Küresel çapta dahil olduğumuz ağlar ve sahip olduğumuz iş irtibatları vasıtasıyla büromuz, pek çok uluslararası işlem konusunda da müvekkillerine yardımcı olabilmektedir. 

Distribütörlük ve Franchise

Almanya'ya bir ürün veya mal mı satmak istiyorsunuz? Bunu yerel distribütörler üzerinden yahut franchise sözleşmesi akdederek yapmak istiyorsanız, bu alanda size ya da firmanızı, sözleşmenin tanziminden, icrasına kadar her safhasında eşlik edebiliriz. 

Aynı şekilde, Almanya'dan Türkiye'ye mal ya da bir ürün satmak istediğinizde yerel hukuki şartları sizin için araştırıyor, sözleşmeyi oluşturuyor ve icrasına eşlik ediyoruz. Çalışma Alanlarımız

Şirketler ve Yatırım Hukuku

Almanya'da şirket kurulması, sürecin takibi, Türkiye'deki şirketinizi buraya taşıma, şirket devralma süreçlerinde danışmanlık vermekte, süreci uzman çözüm ortaklarımızla götürmekteyiz. 

Ayrıca Almanya'da yatırım ve teşvik olanakları sizin için araştırılmakta, özellikle gayrimenkul alım - satımlarında her zaman için en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktayız. 


Alacak takipleri ve yönetimi


Almanya'daki vadesi geçmiş alacakların takibini ve tahsili için hizmetinizdeyiz.

Almanya’da yapılacak olan alacak takiplerinde iki farklı aşamada hizmet veriyoruz. İlk aşamada tahsilat hizmeti kapsamında gerekirse alacaklı ve borçlu arasında uzlaşma sağlayarak borcun vadelendirilmesi ve bu vadelerin takip edilerek tahsilatın gerçekleşmesini sağlamaktayız.  Bu yolla alacağınızın tahsil edilemeyeceği anlaşıldığında ikinci yol olan mahkeme yoluna başvuruyoruz. Bir hukuk bürosu olarak iki aşamada da sizlere hizmet sunuyoruz.Oturum ve çalışma izni

Federal Almanya Cumhuriyeti yatırımcı, serbest meslek sahibi, sanatçı, bilim adamı veya nitelikli işgücü olarak Almanya'da kendi geçimini sağlarken ülke ekonomisine ve gelişimine katkısı olacağına inandığı kişilere Avrupa Birliği sınırları içinde geçerli çalışma, yaşama ve oturum izni vermektedir.

Almanya oturum izni alma işlemlerinde size en uygun seçeneği araştırıyoruz.  Doğru hazırlanmış bir iş planıyla alacağınız oturum izninden aile bireylerinizde birlikte Almanya’da ve AB sınırları içindeki ülkelerde yaşama imkanına sahip olabilirsiniz.


Corporate Compliance ve Veri Koruma (Datenschutz)

Corporate Compliance, şirketlerin iş ve işlemlerinde mevzuata uygunluğunu kontrol ederek, size veya şirketinize karşı herhangi sorumluluğun gelmesini önceden önlemek anlamına gelmektedir. 

Hukuk bürosu olarak, gerek Almanya gerekse Türkiye'de şirketinizin işleyişini (ortaklar arası, müşteriler, çalışanlar) mevzuata uygunluğunu denetleyerek, gerekli önlemlerin alınmasını temin ediyoruz. 

Ayrıca Almanya'daki veya Türkiye'deki şirketinizin, özellikle AB içinde iş ve işlemlerinde AB'nin ilgili Tüzüğüne uyumluluğunu kontrol ediyor, gerekli düzenlemeleri öneriyoruz.