Fikri Mülkiyet Hukuku

İngilizce'deki “Intellectual property", Almanca'daki "Immaterialgüterrecht" veya „Geistiges Eigentum“, Fransızca'daki "propriété intellectuelle”, İtalyanca’daki “Proprietà intellettuale” terimlerinin karşılığı olan "fikrî mülkiyet " ya da "fikrî ve sınaî mülkiyet" terimleri aynı anlamı taşımaktadır. Fikrî mülkiyet terimi Türk hukukunda , telif haklarını, patentIeri, faydalı modelleri, endüstriyel tasarımları, coğrafi işaretleri, marka, benzeri işaret ve sembol ve logoları ve yarı iletken ürünlerin topografyalarını kapsayan bir şemsiye terim olarak kullanılmaktadır.

Fikri haklar Türkiye'de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Sınai haklar ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda düzenlenmiştir. Sınaî hakların değişik çeşitleri vardır. Bunların en önemlileri 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda tanzim edilmiştir. Ancak sınaî haklar, bu kanunda düzenlenenlerle sınırlı değildir.  Sınai haklarını, 


  • Marka (SMK m. 16-59)
  • Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı (SMK m. 60-90)
  • Tasarım (SMK m. 91-128)
  • Patent ve Faydalı Model (SMK m. 129-229)
  • Entegre Devre Topografyaları (5147 sayılı Kanun)
  • Islahçı Bitki Hakları (5042 sayılı Kanun)

oluşturur.