Türkiye'de Bir Baroya Kayıtlı Avukatların 

Almanya'da Avukatlık Yapması

Türkiye'den birçok meslektaş Almanya'da avukatlık yapmanın mümkün olup olmadığı konusunda sorular sormaktadır.

Sonda söyleyeceğimiz şeyi hemen başta belirtecek olursak, Alman Federal Avukatlık Kanunu (§206 BRAO) uyarınca, Türkiye'de baroya kayıtlı bir Avukat, Almanya'da avukatlık yapabilir. Söz konusu hükme göre,


"(1) Ein Angehöriger eines Mitgliedstaates der Welthandelsorganisation, der einen Beruf ausübt, der in der Ausbildung und den Befugnissen dem Beruf des Rechtsanwalts nach diesem Gesetz entspricht, ist berechtigt, sich unter der Berufsbezeichnung des Herkunftsstaates zur Rechtsbesorgung auf den Gebieten des Rechts des Herkunftsstaates und des Völkerrechts in Deutschland niederzulassen, wenn er auf Antrag in die für den Ort seiner Niederlassung zuständige Rechtsanwaltskammer aufgenommen ist. Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Berufe zu bestimmen, die in der Ausbildung und den Befugnissen dem Beruf des Rechtsanwalts nach diesem Gesetz entsprechen".

§206 BRAO'da yer alan bu hüküm şu şekilde tercüme edilebilir:


Avukatlık mesleğinin yetkilerine ve eğitimine bu kanun hükümlerince haiz olan Dünya Ticaret Örgütüne üye bir ülkenin vatandaşı, kendisini menşei ülkesindeki mesleki ünvanı ile menşei ülkesinin hukuku ve uluslararası hukuk alanında, bulunduğu yer için yetkili Avukatlık Barosuna verdiği dilekçeye istinaden kabul edilmesi durumunda, hukuki hizmet vermek hakkına sahiptir. Federal Adalet Bakanlığı bir yönetmelik ile Federal Konseyin onayına ihtiyaç duymadan Avukatlık mesleğine bu kanun hükümlerince uygun olan eğitim ve yetkileri belirlemeye yetkilidir.

Alman Federal Adalet Bakanlığı bu yetkisini kullanmış ve Türkiye de söz konusu listeye dahil edilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen ve Federal Alman Avukatlık Kanununda yer alan hükme göre; Dünya Ticaret Örgütüne üye devletlerden birinde Avukatlık yapanların (Türkiye de buna dahil), Alman Federal Avukatlık Kanunu 206. maddesindeki açık hüküm gereğince (§ 206 BRAO) Almanya'da da sadece kendi ülkelerinin hukuku ve uluslararası hukuk alanında serbest hukuki danışmanlık yapması, belli şartları yerine getirmek ve izin almak durumunda mümkündür.

Bu durumda normal bir avukatmış gibi Almanya'daki bir baroya kaydınız yapılır. Baroya kaydolmanızın belirli yükümlülükleri olacaktır, örneğin baro aidatı, emelilik fonu kesintileri vs.). Bunları da yerine getirmeniz gerekecektir.

Ancak avukatlık yapabilmek, söz konusu kişinin serbest meslek icra edebilmesine imkan veren bir oturum ve çalışma iznine (Erwerbstätigkeit gestattet) sahip olmasına bağlıdır. Böyle bir oturum iznine ya da çalışma iznine sahip olmasanız bile avukatlık yapmak maksadıyla Türkiye'den oturum/çalışma iznine müracaat edip, izinleri aldıktan sonra mesleğinizi icra etmeniz mümkündür. Bir başka anlatımla, Türkiye'deki baroya kayıtlı bir avukat, Almanya'da oturum ve çalışma izni olmasa dahi § 206 BRAO kapsamında avukatlık yapmak maksadıyla Türkiye'den oturum ve çalışma iznine müracaat edebilir. Bu izinleri aldıktan sonra Almanya'da avukatlık yapabilir.

Ayrıca şu hususu da belirtmekte fayda var. Her ne kadar, Türk avukatlar sadece kendi ülke hukuklarında ve uluslararası hukuk (Völkerrecht) alanında danışmanlık hizmetinde bulunabilseler de, yapacakları yerel ortaklık ve işbirlikleri ile Alman Hukuku alanında da normal faaliyette bulunabilirler Aynı zamanda buna göre kurulacak bir avukatlık ortaklığı ya da şirketi üzerinden doğrudan oturum ve çalışma iznine başvurmak da mümkündür.

Bozbel Law & Consulting