Almanya'da Oturum ve Çalışma İzni Almanın Yolları

Photo by Daniel Schludi on Unsplash

Serbest Meslek Erbabı ve Sanatçıların Oturum İzni

Bu tür oturuma müracaat etmek için ilgili mesleğin gerektirdiği niteliğe sahip olunduğuna dair diploma veya gerekli belgelerin sunulması gerekir.

Oturum talebinde bulunurken en önemli husus, serbest meslek erbabı kimsenin, geçimini temin edeceğine dair inandırıcı belge/ler sunması gerekir, bu belgeler örneğin şimdiye kadarki faaliyetlerinden elde ettiği gelir, yaptığı sözleşmeleri referanslar, düzenli gelire sahip olduğunu gösteri banka hesap özetleri vs. olabilir. 

Türkiye'de Bir Baroya Kayıtlı Avukatların Almanya'da Avukatlık Yapması

Alman Federal Avukatlık Kanunu (§206 BRAO) uyarınca, Türkiye'de baroya kayıtlı bir Avukat, Almanya'da avukatlık yapabilir.
Federal Alman Avukatlık Kanununda yer alan hükme göre; Dünya Ticaret Örgütüne üye devletlerden birinde Avukatlık yapanların (Türkiye de buna dahil), Alman Federal Avukatlık Kanunu 206. maddesindeki açık hüküm gereğince (§ 206 BRAO) Almanya'da da sadece kendi ülkelerinin hukuku ve uluslararası hukuk alanında serbest hukuki danışmanlık yapması, belli şartları yerine getirmek ve izin almak durumunda mümkündür.

Unser Projekt

Ich habe immer ein Projekt, an dem ich arbeite. Meistens für meine Kunden. Von Zeit zu Zeit ist es aber auch ein persönliches Vorhaben, das mich neue Inspiration gewinnen lässt.